DSK Fokusgrupper

I DSK arbejder en række fokusgrupper med relevante områder indenfor kiropraktikken.
Læs mere om de forskellige fokusgrupper indenfor DSK ved at klikke på billedet

Evidensbaseret praksis

I Fokusgruppen diskuterer vi evidensbaseret praksis i kiropraktorregi, – hvad vi som kiropraktorer kan bruge evidens til, og hvilke begrænsninger og forhindringer  der er og det kan skabe.

Pædiatri

Fokusgruppen for Pædiatri er et netværk og en platform for kiropraktorer med interesse inden for diagnostik, forebyggelse og behandling af børn for at øge deres viden og ultimativt forbedre behandlingsmulighederne for patienterne.

Kirosport Danmark

Vision: 

Kirosport Danmarks formål, vision og mission er:

  • at styre og udvikle nicheområdet idrætskiropraktik 
  • at skabe et lærings- og udviklingsmiljø af høj kvalitet for danske kiropraktorer med interesse for idrættens sundhed og præstationspraksis. 
  • at støtte idrætskiropraktorer ved at formidle og vedligeholde relationer med relevante interessenter, understøtte fokuserede undervisnings- og læringsmuligheder og støtte forsknings- og udviklingsinitiativer

Aldring

Fokusgruppen i aldring vil understøtte at danske kiropraktorer kan tilbyde den rette indsats for at det stigende antal ældre i Danmark oplever en sund aldring.

Social kiropraktik

Vi skal udnytte, at vi kan bruge mere end bare vores hænder til at bringe en patient i den rigtige retning! Det er en investering i vores fælles fremtid.

FOKUSGRUPPER

Fokusgruppen for

Evidensbaseret praksis

Morten Bo Hytteballe Trads
Kiropraktor. Kontaktperson til DSK

Erik Poulsen
Kiropraktor, ph.d.

Dorthe Ziegler
Kiropraktor, ph.d.

Mikkel Konner
Specialkiropraktor, faglig konsulent ved KVIK

Beskrivelse af gruppen

Som kliniker kan det være en udfordring at følge med i den omfattende og voksende mængde af videnskabelig litteratur der produceres og have en fortrolighed med evalueringen af forskningsresultaterne.

Fokusgruppen er åben for alle, der har lyst til at diskutere evidensbaseret praksis i kiropraktorregi, herunder hvad vi som kiropraktorer kan bruge evidens til, men også hvilke begrænsninger der er, samt hvilke forhindringer det kan skabe. Det er også målet med gruppen, at kunne udarbejde simple værktøjer som klinikere kan bruge i hverdagen. Dette kunne f.eks. være et lamineret ark med de mest anvendelige skuldertests eller lignende.

Vi ønsker at skabe et forum, hvor man som kliniker og forsker kan udvikle sin viden og kritiske sans om evidens, artikler og hvad der ellers er oppe i tiden. Vi ønsker debat, meninger og holdninger om diverse emner, og vi vil arbejde for at udbrede ny viden til klinikeren, der hviler på en sammensmeltning af kliniske færdigheder, forskning og klinisk ekspertise.

Har du lyst til at være med, så skriv til styregruppen på kontakt@dskkb.dk

Vision

Fokusgruppens primære formål er at understøtte medlemmerne med at tilegne og/eller forbedre deres evner i løbende opdatering af viden vedr. udredning, behandling og forebyggelse af problemer i muskler og led. Derudover arbejder fokusgruppen for at facilitere og understøtte fortsat implementering af ny viden i det daglige kliniske virke. Disse færdigheder / kompetencer omtales i det følgende med betegnelsen: evidens-baseret praksis (EBP).

Handlingsplan

Download pdf

Fokusgruppen for

Pædiatri

Kari Skovmand
Kiropraktor

Charlotte Giuliani
Kiropraktor

Anna Stolpe
Kiropraktor

Elisabeth Davidson
Kiropraktor

Sandy Vossen Rasmussen
Kiropraktor

Freja Gomez Overgaard
Kiropraktor

Formål

Fokusgruppen for Pædiatri skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden for diagnostik, forebyggelse og behandling af børn for at øge deres viden og ultimativt forbedre behandlingsmulighederne for patienterne.

Fokusgruppen skal stimulere den faglige udvikling på området og være organisator og initiativtager til konkret faglig aktivitet.

Fokusgruppen skal også være platform for eventuelle bestræbelser på at indgå i et senere tværfagligt samarbejde med andre relevante sundhedsfaglige organisationer, f.eks. Sundhedsplejersker, jordemødre, sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, DKF, NIKKB, Dansk Pædiatrisk Selskab, samt udbrede kendskabet til kiropraktik for børn og unge i befolkningen. Det skal dog understreges, at fokusgruppen ikke har til formål at udgøre en platform for fagpolitisk aktivitet. Initiativer for fag- og foreningspolitisk aktivitet må udgå fra DKF.

Kirosport Danmark

Vision

Kirosport Danmarks formål, vision og mission er:
– at styre og udvikle nicheområdet idrætskiropraktik
– at skabe et lærings- og udviklingsmiljø af høj kvalitet for danske kiropraktorer med interesse for idrættens sundhed og præstationspraksis.
– at støtte idrætskiropraktorer ved at formidle og vedligeholde relationer med relevante interessenter, understøtte fokuserede undervisnings- og læringsmuligheder og støtte forsknings- og udviklingsinitiativer

Fokusgruppen for

Aldring

Andreas Østergaard Øgelund
Kiropraktor

Inge Hvidkær
Kiropraktor

Amalie Frost
Kiropraktor

Louise Schade Hansen
Kiropraktor

Peter Kryger-Baggsen
Kiropraktor

Lars Uhrenholt
Kiropraktor

Jakob Hermansen
Kiropraktor

Jakob van Dijk
Kiropraktor

Mette Buus Beck
Kiropraktor

Nis Alnor
Kiropraktor

Christine Pontoppidan
Kiropraktor

Camilla Hansen
Kiropraktor

Formål

Befolkningen i Danmark bliver ældre, og den demografiske udvikling betyder, at der vil blive flere patienter med degenerative bevægeapparatsproblemer. Antallet af ældre patienter i kiropraktor praksis er ikke steget med samme hastighed, som befolkningsudviklingen tilskriver. Det betyder at der muligvis er et stort antal ældre, som ikke kommer til kiropraktor, selv om der kunne være et behandlingstilbud til dem.

Vi en oplagt mulighed for at kiropraktorerne bidrager med kompetencer indenfor forebyggelse, diagnosticering og behandling af bevægeapparatsproblemer hos den gruppe af ældre.

Vi ønsker at sætte fokus på behandling af ældre i gennem indsamling, udvikling og deling af viden.

Fokusgruppen for

Social kiropraktik

Maria Ehs Nielsen
Kiropraktor

Jakob van Dijk
Kiropraktor

Kristine Fink
Kiropraktor

Formål

Fokusgruppen for social kiropraktik har det formål at skabe øget bevidsthed blandt kiropraktorer om vigtigheden af håndtering af sociale problemstillinger hos patienter med bevægeapparatslidelser samt rette fokus mod hvordan disse problemstillinger virker som mulige barrierer for (egen-)håndtering og behandling af bevægeapparatslidelser i kiropraktorpraksis.

Formålet er desuden at sætte kiropraktorer i stand til at håndtere problemstillinger vedrørende den socialmedicinske patient og indgå i dialog med patient samt med relevante samarbejdspartnere, fx praktiserende læge, kommunen eller en arbejdsplads.

Ved at samle, udvikle og dele socialkiropraktisk viden og faglig aktivitet, er det vores ønske at påvirke området som turnus, efteruddannelse og forskning i det kiropraktiske felt henimod et øget fokus på socialkiropraktik

Vision

“Vi skal udnytte, at vi kan bruge mere end bare vores hænder til at bringe en patient i den rigtige retning! Det er en investering i vores fælles fremtid”

Handlingsplan

Download pdf