Om Dansk Selskab for Kiropraktik

Dansk Selskab for Kiropraktik (DSK) er et videnskabeligt selskab, som har til formål at fremme uddannelse, udvikling, planlægning og videnskab inden for det kiropraktiske fagområde og klinisk biomekanik i Danmark.

DSK arbejder med kvalitetssikring samt faglig og klinisk udvikling.

DSK er bl.a. initiativtager til udarbejdelsen af evidensbaserede retningslinjer for patienter med lumbalt rodtryk. Der er tale om den første faglige kvalitetssikringsrapport på området i Danmark. DSK var også initiativtager til kvalitetssikringsrapporten om kiropraktik og lænderygbesvær, som udkom i 2005. Begge rapporter kan hentes på publikationer.

DSK opretter faglige fokusgrupper efter interesse, hvor kiropraktorer med interesse indenfor bestemte områder mødes, erfaringsudveksler og udvikler professionen indenfor området. Der er f.eks. en gruppe med fokus på kiropraktisk behandling af børn og en med fokus på idrætskiropraktik.

DSK afholder jævnligt relevante faglige arrangementer for medlemmer og andre med interesse for klinisk biomekanik, herunder foredrag og diskussionsoplæg.

Medlemmer

Danske kiropraktorer og cand. Manu., som er medlem af Dansk Kiropraktor-Forening (DKF) og andre personer, der ved deres uddannelse, publikationer eller på anden måde har vist interesse for det kiropraktiske fag og klinisk biomekanik.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, sædvanligvis i maj måned.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 4 medlemmer samt en suppleant. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og valget gælder i 2 år.

Bestyrelsen

Martin Juulager
Martin Juulager
Uddannet kiropraktor ved Syddansk Universitet 2006.
Praktiserende kiropraktor i egen klinik i Odense.
Bestyrelsens medlem i idrætsfokusgruppen.
Tovholder for idrætskiropraktoruddannelsen, PIDU.
Surveyor ved akkreditering af kiropraktorpraksis. Endvidere speciale indenfor ultralydscanning.
Claus Dam Nielsen
Claus Dam NielsenKasserer
Uddannet kiropraktor ved Syddansk Universitet 2003
Master i Organisationspsykologi
Ejer af Kiropraktorhuset Roar
Trine Palludan
Trine Palludan
Uddannet kiropraktor ved Syddansk Universitet.
Cecilie Deleurang Testern
Cecilie Deleurang Testern
Kiropraktor
Uddannet kiropraktor ved Syddansk Universitet i Januar 2015.
Praktiserende kiropraktor og Praksiskonsulent i Region Hovedstaden
Kristina Boe Dissing
Kristina Boe Dissing
Uddannet kiropraktor ved Syddansk Universitet 2001.
Praktiserende kiropraktor Hartvigsen & Hein.
Studieadjunkt ved SDU.
Tine Aagard
Tine Aagard
Uddannet kiropraktor ved Syddansk Universitet i Januar 2017.
Praktiserende kiropraktor i Nyborg.
Bestyrelsens medlem i idrtsfokusgruppen.
Rikke Krüger Jensen
Rikke Krüger Jensen
Uddannet kiropraktor ved Syddansk Universitet 2004.
Seniorforsker ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.
Lektor på SDU.

Referater

Vedtægter

Regnskab