Kliniske retningslinjer
Lumbal nerverodspåvirkning

Dansk Selskab for Kiropraktik

Kiropraktik

DSK med hovedfokus på kiropraktikken og opmærksomhed på faget.

Fokusgrupper

DSK er ansvarlig for fokusgrupper indenfor idræt og pædiatri

Kalender

Hos DSK har vi samlet en oversigt over kurser relevant for kiropraktorer

Nyheder

Fagdag 2019

Kom til en spændende fagdag

TID: lørdag d. 9. marts 2019 kl. 9.30-16.00
STED: Hotel Munkebjerg i Vejle
PRIS: 500,-kr inkl. fuld forplejning i løbet af dagen Tilmeldingsfrist: SENEST 16. JANUAR 2019
Fuldt program og tilmelding på dsk.nemtilmeld.dk/1/

Generalforsamling

Generalforsamling 

Onsdag d. 2. maj 2018 kl. 18.00 

Hermed indbydes til den årlige generalforsamling i Dansk Selskab for kiropraktik. Generalforsamlingen afholdes på Nordisk Institut for kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Dagsorden 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Indlæg fra hver af selskabets fokusgrupper

4. Regnskabsaflæggelse for 2017

5. Budget for 2018 og kontingentfastsættelse

6. På valg til bestyrelsen:

Lise Hestbæk (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår Kristina Boe Dissing

Kim Corfitzen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår Tine Palludan

Line Press Sørensen (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår desuden Rikke Krüger Jensen som suppleant.

7. Diskussion om Selskabets rolle og opgaver de nærmeste år:

Nationale kliniske retningslinjer for konservativ behandling af hovedpine

Beskrivelse af gode kiropraktorfaglige standarder

Fagdag for fokusgrupperne

Faglige møder?

Andet?

8. Indkomne forslag

9. Evt.

Der vil blive serveret sandwich el. lign. undervejs. Tilmeldelse nødvendig senest torsdag den 26. april til Lise Hestbæk på l.hestbaek@nikkb.dk af hensyn til forplejningen.

Vi håber at se mange af jer

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Dansk Selskab for Kiropraktik

Pædiatridag 3/3-18

Kære kollega

Vi er hermed glade for at kunne invitere dig til en spændende vidensdelingsdag med oplevelser fra den pædiatriske hverdag, hvor du får mulighed for at dele erfaringer med dine kolleger, som alle har et stort hjerte for børn og kiropraktik.

De vanskelige børn, som ikke vil samarbejde, ser vi jævnligt – ligger problemet hos barnet, forældrene eller os selv? Er børnene bange, hysteriske eller bare uopdragne? Hvordan håndterer vi de børn og deres forældre?

Tid: Lørdag d. 3. marts 2018, klokken 09:30 – 16:00.
Sted: Mødelokale SKY på campuskollegiet, Syddansk Universitet,

Campusvej 1 5230 Odense M.

Pris: 400 kr. inkl. formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding: Inden d. 8. februar 2018 via NIKKB’s hjemmeside eller linket her:

https://nikkb.dk/details/335-2018-dskkb-arrangement-born-og-kiropraktik/odense-m/2018-03-03/09-30

Program
9:30 – 10:00

Kaffe og rundstykker

10:00 – 12:00

Solveig Thorø Pedersen fra Odense Kommunale Tandpleje, som måske endnu mere end os, har udfordringer med børn, der ikke er glade for at få behandling. Hun holder et oplæg, der hedder ”Det vanskelige barn og forældrene”, og så er der tid til spørgsmål og debat bagefter.
12:00 – 13:30 Frokost buffet (god tid til snak J)

13:30 – 14:30

I grupper vil vi gennemleve glæder og frustrationer ved udfordrende børn (og ikke mindst deres udfordrende forældre). Det gør vi med udgangspunkt i cases fra jeres hverdag, som I meget gerne må medbringe.

14:30 – 16:00

Bagefter samles vi og deler hinandens oplevelser, gode råd og tips&tricks.

Kaffe undervejs.

Vi glæder os til at se dig i Odense lørdag d. 3. marts 2018.

Venlig hilsen Fokusgruppen for Pædiatri,

Dansk Selskab for Kiropraktik.

Kontakt os

4 + 2 = ?