Generalforsamling.

Tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 18.30.

Hermed indbydes til den årlige generalforsamling i Dansk Selskab for Kiropraktik.
Generalforsamlingen afholdes online via det til medlemmerne udsendte link.

Har du ikke modtaget en mail, så kontakt os via kontaktfeltet her på hjemmesiden.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Beretning fra udvalg og delegerede.
 4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budgetforslag. Fastsættelse af kontingent for ordinære medlemmer og firmakontingent.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
  1. Martin Juulager – genopstiller ikke pga tidsperiode
  2. Claus Dam Nielsen – genopstiller
  3. Cecilie Delurang Testern – genopstiller
  4. Kristina Boe Dissing – udtræder af bestyrelsen
  5. Valg af suppleant
  6. Valg af intern revisor

Bestyrelsen foreslår: Melker Johanson og Signe Fuglkær som medlemmer i bestyrelsen

Vi håber at se rigtig mange af jer

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Dansk Selskab for Kiropraktik