Generalforsamling.

Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 19.00.

Hermed indbydes til den årlige generalforsamling i Dansk Selskab for Kiropraktik.
Generalforsamlingen afholdes i møderum Sky, Campuskollegiet, Campusvej 1, 5230 Odense M.

Sted er med forbehold for ændringer, evt. til onlinemøde.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Indlæg fra hver af selskabets fokusgrupper
 4. Regnskabsaflæggelse for 2019
 5. Budget for 2020 og kontingentfastsættelse
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger fra de nuværende 400,-kr pr. år til 500,-kr pr. år, med virkning fra april 2021
 6. På valg til bestyrelsen:
  Line Press Sørensen (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsen foreslår Tine Aagaard
  Kristina Boe Dissing (modtager genvalg)
  Trine Palludan (modtager genvalg)
  Rikke Krüger Jensen, suppleant (modtager genvalg)
 7. Diskussion om Selskabets rolle og opgaver det næste år:
  Udgivelse af kliniske vejledninger
  Fokusgruppearbejdet
  Arrangementer
  Andet?
 8. Indkomne forslag
 9. Evt.

Der vil blive serveret sandwich og drikkevarer undervejs.
Tilmeldelse senest den 1. maj til Kristina Boe Dissing på kbdissing@health.sdu.dk af hensyn til forplejningen.

Vi håber at se rigtig mange af jer

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Dansk Selskab for Kiropraktik