Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Kiropraktik samt stiftende generalforsamling af Kirosport Danmark

Generalforsamlingerne afholdes i KVC mødelokalet på SDU, onsdag d. 3. maj 2023.
GF DSK kl. 19 – 20.30 Stiftende GF Kirosport Danmark kl. 20.30 – senest 22.

GF DSK Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Beretning fra udvalg og delegerede
 4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  Fremlæggelse af budgetforslag
  Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, herunder valg af formandBestyrelsen på valg:
  – Formand Claus Dam Nielsen – ønsker ikke genvalg
  – Suppleant Rikke Krüger Jensen – ønsker ikke genvalgBestyrelsen foreslår:
  – Valg til formand: Cecilie Testern Wissing (er nuværende bestyrelsesmedlem)
  – Valg til bestyrelsen: Rasmus Studsgaard Bech
  – Valg til bestyrelsen: Aske Holm-JensenValg af revisor:
  Bestyrelsen foreslår: Martin Juulager
 6. Indkomne forslag til vedtægtsændringer.
 7. Eventuelt

Stiftende GF Kirosport Danmark

GF Kirosport Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Motivation for dannelse af Kirosport Danmark
 3. Gennemgang af vedtægter
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsen (minimum 3 medlemmer)
  DSK-bestyrelse foreslår:
  – Corrie Myburgh
  – Louise Aagaard Hansen
  – Tine Aagaard Olsen (repræsentant for DSK, udpeget af bestyrelsen)
 6. Eventuelt

Du må meget gerne melde din ankomst til kontakt@dskkb.dk, så vi ved hvor mange, vi skal lave kaffe til.

Det er muligt at deltage online i den stiftende generalforsamling, man har ikke stemmeret, men man kan overvære generalforsamlingen. Man skal I så fald
melde sin ankomst på ovenstående mail, og vil få fremsendt link.