Generalforsamling Dansk Selskab for Kiropraktik

Torsdag d. 5. maj kl. 19-21 på KVC Syddansk Universitet

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra udvalg og delegerede
  4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse, godkendelse af budget, fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
  6. Forslag til Vedtægtsændringer
  7. Evt.

Bilag:

Regnskab

Forslag til vedtægtsændringer

Skriv gerne til kontakt@dskkb.dk, hvis du ønsker at deltage, så vi ved hvor mange, vi skal lave kaffe til.

Venlig hilsen

Bestyrelsen