Generalforsamling

Mandag d. 6. maj 2019 kl. 18.00

Hermed indbydes til den årlige generalforsamling i Dansk Selskab for kiropraktik. Generalforsamlingen afholdes i møderum Sky, Campuskollegiet, Campusvej 1, 5230 Odense M.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Indlæg fra hver af selskabets fokusgrupper
  4. Regnskabsaflæggelse for 2018
  5. Budget for 2019 og kontingentfastsættelse
  6. På valg til bestyrelsen:

Claus Dam Nielsen (modtager genvalg)

Henrik Hein Lauridsen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår Cecilie Testern

Martin Juulager (modtager genvalg)

  1. Diskussion om Selskabets rolle og opgaver det næste år:

Udgivelse af klinisk vejledning om hovedpine

Udarbejdelse af flere kliniske vejledninger

Fokusgruppearbejdet

Andet?

  1. Indkomne forslag
  2. Evt

Der vil blive serveret sandwich undervejs. Tilmeldelse senest fredag den 26. april til Kristina Dissing på kbdissing@health.sdu.dkaf hensyn til forplejningen.

Vi håber at se mange af jer

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Dansk Selskab for Kiropraktik