Generalforsamling

Generalforsamling 

Onsdag d. 2. maj 2018 kl. 18.00 

Hermed indbydes til den årlige generalforsamling i Dansk Selskab for kiropraktik. Generalforsamlingen afholdes på Nordisk Institut for kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Dagsorden 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Indlæg fra hver af selskabets fokusgrupper

4. Regnskabsaflæggelse for 2017

5. Budget for 2018 og kontingentfastsættelse

6. På valg til bestyrelsen:

Lise Hestbæk (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår Kristina Boe Dissing

Kim Corfitzen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår Tine Palludan

Line Press Sørensen (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår desuden Rikke Krüger Jensen som suppleant.

7. Diskussion om Selskabets rolle og opgaver de nærmeste år:

Nationale kliniske retningslinjer for konservativ behandling af hovedpine

Beskrivelse af gode kiropraktorfaglige standarder

Fagdag for fokusgrupperne

Faglige møder?

Andet?

8. Indkomne forslag

9. Evt.

Der vil blive serveret sandwich el. lign. undervejs. Tilmeldelse nødvendig senest torsdag den 26. april til Lise Hestbæk på l.hestbaek@nikkb.dk af hensyn til forplejningen.

Vi håber at se mange af jer

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Dansk Selskab for Kiropraktik