BEMÆRK: NÆSTE RÆKKE AF KURSER I ULTRALYDSUDDANNELSEN ER BLEVET UDSKUDT TIL EFTERÅRET 2016 – DE PRÆCISE DATOER KOMMER SNAREST

Introduktion

Ultralydsskanning er en vigtig billeddiagnostisk modalitet, når det drejer sig om billeddiagnostik af ekstremiteterne. Fordelene er mange, herunder mulighederne for at diagnosticere selv små skader i sene- og muskelvæv, muligheden for at undersøge vævets blodgennemstrømning med doppler og muligheden for at bevæge strukturen, der undersøges, for at se om en skade påvirkes af bevægelsen.

Men ultralydsskanning er også en svær modalitet at mestre. Diagnosticeringen udføres af undersøgeren og kan ikke nødvendigvis dokumenteres af stillbilleder. Det stiller store krav til undersøger og udstyr.

NIKKB har siden 2010 udbudt en uddannelse i muskuloskeletal ultralydsskanning i samarbejde med Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS). En uddannelse, der lever op til de europæiske retningslinjer for EFSUMB level 1. Det betyder, at kursisten efter endt uddannelse kan ultralyd-skanne patienter med tilskud fra Sygesikringen.

Indhold

Kursusrækken består af 6 moduler fordelt på et år, og der afsluttes med en eksamen. Under uddannelsen foretages og superviseres min. 300 skanninger, hvoraf de 100 skal udføres hjemme i klinikken og beskrives som cases. De 100 cases afleveres og superviseres som en visuel logbog.

Undervejs på uddannelsen vil der blive gennemgået relevant teori, fremvist relevante cases og undervist i ”den gode beskrivelse”.

Kurset stiller store krav til kursisten, og man skal kunne prioritere at skanne rigtig mange patienter i klinikken. Man skal regne med mindst 2-3 patienter om ugen i kursusåret og efterfølgende ca. 300 patienter om året.

Deltagelse på kurset forudsætter, at man har gennemført DUDS’ kursus i muskuloskeletal ultralydsskanning af enten to eller tre dages varighed.

Der stilles også krav til, at man som kursist har en ultralydsskanner af middel til høj kvalitet, der som minimum har mulighed for undersøgelse med doppler-funktion.

Gennemfører man ikke de 300 superviserede skanninger, kan kurset ikke bestås.

Til Ultralydsuddannelsen benyttes bogen: Textbook on muskuloskeletal ultrasound af Lars Bolvig, Ulrich Fredberg og Ole Schifter Rasmussen. Bogen dækker pensum for kurset og kan tilkøbes ved tilmelding til kurset.

Mål

At kursisten opnår et kompetenceniveau inden for muskuloskeletal ultralydsskanning svarende til EFSUMB level 1.

Form

Teori, cases, superviserede skanninger og visuel logbog.

Undervisere

Lars Bolvig er overlæge på Radiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital og medejer af stadionklinikken på Atletion i Århus. Lars har gennem en årrække været formand for DUDS og er på nuværende tidspunkt ansvarlig for DUDS’ undervisning. Lars har fået en lang række videnskabelige artikler publiceret i anerkendte tidsskrifter.

Stine Clausen er uddannet kiropraktor og er til daglig beskæftiget på hhv. Rygcenter Syddanmark i Middelfart og Vejle Sygehus, hvor hun arbejder med muskuloskeletal ultralydsskanning. Stine har stået i spidsen for ultralydsuddannelsen siden 2011 og varetager den praktiske planlægning og afvikling af kurset.

+ evt. ekstra undervisningsassistenter

Kursusleder

Stine Clausen

Tidligere deltager på UL uddannelsen, Mikael Busse, udtaler:

Jeg føler, jeg har fået et meget relevant værktøj, der står i direkte forlængelse af den kliniske undersøgelse. Jeg kan være mere præcis i diagnostikken, i valget af behandling samt ved angivelse af prognose.
Alt i alt er det super relevant og sjovt, men der skal arbejdes med det.

Antal deltagere

Maks. 16
På nuværende tidspunkt er der 11 ledige pladser
Når kurset er fuldt booket, er det muligt at blive skrevet på venteliste ved at registrere sig på linket nederst på siden.

Pris

DKK 25.000,00
Kursusprisen er inklusiv forplejning i løbet af dagen.

Dato og tid

Fredag den 11. marts 2016
Fredag den 15. april 2016
Fredag den 13. maj 2016
Fredag den 17. juni 2016
Fredag den 26. august 2016
Fredag den 7. oktober 2016

Alle dage kl. 9.00 – 17.00

Eksamen nov. 2016.

Ret til ændringer forbeholdes, efter aftale med kursisterne.

Tilmelding

Senest mandag den 11. januar 2016.

Kompensation

Det er muligt at sørge kompensation for fredagsmodulerne.

Tilkøb af bog

DKK 400,00 inkl. porto.