Mange patienter henvender sig med thorakale smerter, og disse kan være udfordrende at udrede – bla. for patologi. Denne temadag giver deltagerne viden om og brugbare redskaber til at identificere røde flag og muskulo- skeletale dysfunktioner. Der præsenteres desuden behandlingstilgange med Combined Movement Theory samt behandling efter mastectomi både i teori og praktik.

Thoracic pain assessment

Christopher McCarthy, Fysioterapeut, Ph.D

Foredraget vil fokuser på to emner: En gennemgang af de basale spinale patologier og en process til, hvordan man fortolker MRI fund samt en gennemgang af thorakal biomekanik med referencer til funktionel impairments og det klinisk billede. (Foregår på engelsk)

Brystsmerter – Rimer ikke altid på hjerter

Mette Stochkendahl, Kiropraktor, Ph.D

Akutte brystsmerter er en af de hyppigste årsager til indlæggelse på hospitalet. Den største bekymring for patienter er oftest blodprop i hjertet, men der er en lang række andre organer og tilstande, der kan udløse brystsmerter. Langt fra alle patienter får endelig forklaring på deres smerter. Mette vil introducere begrebet uspecifikke brystsmerter og gennemgå diagnose og behand- ling af en undergruppe af disse patienter, nemlig dem med muskuloskeletale brystsmerter.

Thorakale smerter – Hvornår er det farligt ?

Bente Thomsen, dr. med. Speciallæge i Alm. Medicin.

“For år tilbage lærte vi, at thorakale smerter i sig selv var et faresignal. Heldigvis er vi blevet klogere, men hvad er det så, vi skal holde øje med? De mest almindelige og nogle mere sjældne, men alvorlige årsager til thorakale smerter vil blive gennemgået med focus på tolkning af anamne- se og fund, hvordan vi skal reagere og hvor hurtigt.”

Tidlig indsats efter operation for brystkræft

Kirsten R. Tørsleff, Fysioterapeut

Undersøgelser understreger behovet for tidlig indsats efter brystkræftoperation for at forebygge senfølger. Disse senfølger kan være smerter, som også kan være lokaliseret til thorax, respirations- besvær, nedsat kraft, bevægelsesindskrænkning og sensibilitetsforstyrelser.

Combined movements for the Thoracic spine

Christopher McCarthy, Fysioterapeut, Ph.D

Combined Movement Theory er en udvikling af Dr. Brian Edward ́s tilgang, som søger at samle spinal manipulation, muskel-energy-teknikker og nye metoder for mobilisering og er egnet for spinale dysfunktioner. Combined Movement Therory omfatter en analyse af bevægelsen fra start til slut for at identificere impairment og bruge disse til den fysioterapeutiske intervention (Foregår på engelsk)

Se program her