Dette års tema var knæet. I år er der fokus på hoften, hvor det også tyder på at en tidlig indsats mod artrose med patientuddannelse og træning kan være vejen frem. Yderligere er afklemnings- problemer i hoften (femoroacetabular impingement) kommet i fokus som en risikofaktor for udvikling af artrose og en vigtig komponent i udredningen af hofte og lyskesmerter hos unge idræts- og sportsudøvere. Igen i år vil vi skabe en platform hvor forskning og praksis mødes. Er vigtigt element for Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi ved Syd- dansk Universitet. I år er vi stolte af at kunne præsentere Joanne Kemp, fysioterapeut, PhD som oplægsholder. Joanne er fra Melbourne, Australien og en eftersøgt foredragsholder på forsk- nings- og kliniske konferencer med en unik evne til at forene forskning og sin kliniske erfaring netop inden for hofteområdet.

Sundhedsprofessionelle med interesse i opdatering på den seneste viden vedrørende klinisk hofterelaterede problemstillinger, samt evi- densbaseret undersøgelses- og træningstilbud til patienter med hof- teproblemer.

At deltagerne får;
• Kendskab til relevante undersøgelses- og behandlingsværktøjer.

  • Viden om nyeste forskningsresultater.
  • Klinisk relevante effektmålinger for hoftepatienter. • Redskaber til ajourføring af ny viden.

Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FOF), Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (www.sdu.dk/fof).

Pris kr. 1500,- inklusiv moms, kaffe og frokost.
Elektronisk tilmelding og betaling senest den 2. november 2015 på: http://webpay.sdu.dk/system/sci0215

Max deltagerantal 120.
Anne Marie Rosager (arosager@health.sdu.dk)

Erik Poulsen (epoulsen@health.sdu.dk)

 

Program

09.00 – 09.30 09.30 – 09.50

09.50 – 10.00 10.00 – 10.20

10.20 – 10.40 10.40 – 11.00

11.00 – 11.20 11.20 – 11.40

11.40 – 12.00 12.00 – 12.30

12.30 – 13.20

Registrering og velkomst kaffe

Hoften – et globalt perspektiv: den oversete lillesøster/lillebror! v/ Professor Stefan Lohmander

Hoftesmerter – hvor har patienter ondt? v/ post doc, kiropraktor Erik Poulsen, PhD

Muskelstyrke for hoften: funktion og klinisk relevans hos patienter med hofte- artrose opskrevet til total hoftealloplastik operation
v/ forskningsansvarlig fysioterapeut Lone Ramer Mikkelsen, PhD

Femoroacetabular impingement (FAI): Definition, aetiology, signs and symptoms v/ Research Fellow, physiotherapist Joanne Kemp, PhD (på engelsk)

Artroskopisk hofte kirurgi: en trend national and internationalt – evidenceniveau v/ Research Fellow, physiotherapist Joanne Kemp, PhD (på engelsk)

Pause med kaffe / te

Risikofaktorer, smerteniveau og aktivitetspåvirkning hos patienter med hofte- artrose i primær praksis
v/ post doc, kiropraktor Erik Poulsen, PhD

Internationale kliniske retningslinjer for patienter med hofteartrose v/ teamleder, fysioterapeut Linda Fernandes, PhD

GLA:D (Godt Liv med Artrose I Danmark): opdaterede resultater med fokus på effektmål for hoften
v/ post doc, fysioterapeut Søren Thorgaard Skou, PhD

Frokost i restauranten

Eftermiddagens workshops
(alle workshops gentages og ved tilmelding angives hvilke 2 workshops man ønsker)

13.20 – 14.20

Hvorledes opdateres jeg på den nyeste viden i min travle kliniske hverdag? v/ adjunkt, fysioterapeut Carsten Bøgh Juhl, PhD

Hofteundersøgelsen
v/ post doc, kiropraktor Erik Poulsen, PhD

Objektiv måling af muskelstyrken og funktionsevne hos hoftepatienter – styrker og svagheder
v/ forskningsansvarlig fysioterapeut Lone Ramer Mikkelsen, PhD

Non-surgical, non-pharmacological management of FAI
v/ Research Fellow, physiotherapist Joanne Kemp, PhD (på engelsk)

Hvordan vurderer jeg systematisk effekten af behandlingen hos mine hoftepati- enter? v/ post doc, fysioterapeut Søren Thorgaard Skou, PhD

Workshops gentages
Opsamling med spørgsmål / afslutning