Det overordnede tema for konferencen er løbeskader.

Baggrunden for konferencen er, at løb de seneste år er blevet en folkesport. Næsten hver tredje dansker over 16 år løber eller jogger regelmæssigt, hvilket er en stor stigning på få år. I takt med det øgede antal løbere, stiger også antallet af skader som følge af løb.

 

Konferencen ønsker at sætte fokus på forebyggelse af og behandling af løbeskader med den nyeste viden og forskning på området. Samtidig udgør konferencen en platform for videndeling mellem fagfolk, der behandler løbeskaderne.

 

Konferencen udspringer af forskningsinitiativet RUNSAFE, Aalborg Universitets Hospital, som ud fra en række parametre undersøger løbeskader hos både nystartede og erfarne løbere. Mere herom på www.runsafe.dk og www.viloeber.dk.