Medlemmer

Annette Jørgensen

Tina Hein Lauridsen

Trine Palludan

Karl Skovmand

Bettina Miltersen

Lise Hestbæk (repræsentant for DSKKB’s bestyrelse)

Nanna Sønderkjær Meyer (repræsentant for NIKKB’s efteruddannelsesenhed)

Susanne Lynge Rosing